Huis- en rijbaanregels

Ten behoeve van de veiligheid en het plezier in het paardrijden voor ons allen, kent het Hippisch Verband Putten een aantal huisregels op haar accommodatie.

De huisregels zijn een aanvulling op onze statuten en het rijbaanreglement. Wij verzoeken u alle regels en reglementen, voorzover van toepassing, goed te lezen en deze strikt op te volgen. Voor ouders geldt dat u uw kinderen attent maakt op de regels. Deze regels gelden voor iedereen.

De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake letsel, schade of vervolgschade ontstaan door het betreden van de terreinen, het gebruik maken van de faciliteiten, waaronder mede begrepen de omgang met, en het berijden van de paarden en/of pony’s.

Huisregels, voor iedereen geldt:

 • Vrijrijden op het terrein en in de rijhallen is alleen toegestaan voor rijdende leden van het Hippisch Verband Putten  ;
 • Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen;
 • Tijdens lessen en terwijl er anderszins ruiters/menners rijden dient rond en in de nabijheid van de rijbaan/rijbanen rust te heersen;
 • Behoudens de ruiters die aan de lessen deelnemen mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien;
 • Er mag in de rijbaan/rijbanen, hallen, te paard, op de men wagen en in de kantines niet worden gerookt;
 • Aanwijzingen van bestuursleden dienen door iedereen te worden opgevolgd;
 • Longeren is enkel toegestaan in de kleine buitenbaan achter de heg op het terrein;
 • Mest dient uit de rijbanen/van het terrein te worden verwijderd en in de daarvoor bestemde kruiwagens te worden opgeruimd;
 • Mest in de trailers dient in de trailers te blijven, hiervoor zijn de kruiwagens op het terrein niet bedoeld!;
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden/mennen is niet toegestaan;
 • Honden dienen aangelijnd te zijn en mogen zich niet in de rijbanen begeven;
 • Het is niet toegestaan pony’s of paarden los te laten lopen of los te laten springen in de rijhallen of op het buitenterrein;
 • Het is niet toegestaan pony’s of paarden te laten rollen in de rijhallen/buitenbakken;
 • Kinderen tot 12 jaar dienen begeleid te worden door een persoon met leeftijd 18 jaar of ouder;
 • Bij het gebruik van hindernismateriaal dient dit materiaal na afloop te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen;
 • Aanbevolen wordt om tijdens het vrijrijden altijd met twee personen aanwezig te zijn;
 • Vrijrijders dienen zelf een mobiele telefoon bij zich te hebben in geval van nood;
 • Wanneer er ruiters/menners in de rijhallen/buitenbakken aanwezig zijn dienen de toegangen gesloten te zijn.  

Voor iedere ruiter/menner geldt:

Tijdens het rijden in de accommodatie en op het buitenterrein is de ruiter verplicht:

 1. Gebruik te maken van goed passend en veilig zadel met ruim zittende stijgbeugels;
 2. Rijlaarzen of jodphurs te dragen, of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool met hak en gladde bovenkant in combinatie met chaps. De schoenen moeten ruim in de stijgbeugels passen;
 3. Een goed passende veiligheidshelm, met gesloten kinband, voor eisen zie het regelement van de KNHS;
 4. De rijbaanregels in acht te nemen. (voor rijbaanregels zijn regelement KNHS)

Tijdens het rijden in de accommodatie en op het buitenterrein is de menner verplicht:

 1. Gebruik te maken van een geschikt en veilig tuig
 2. Gebruik te maken van een passend en veilig rijtuig dat voorzien is van goed functionerende remmen;
 3. de juiste verlichting en reflectoren e.e.a. volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeertekens;
 4. Een goed passende veiligheidshelm in de leeftijd tot 18 jaar, met gesloten kinband, voor eisen zie het regelement van de KNHS
 5. De rijbaanregels in acht te nemen. (voor rijbaanregels zijn regelement KNHS)

 

Roken:
Het Hippisch Verband Putten conformeert zich aan de wetgeving met betrekking tot roken zoals deze is weergegeven in de Tabaks- en Rookwarenwet. Hierin is opgenomen dat een rookverbod geldt in onder andere overheidsgebouwen en in gebouwen in speciale sectoren van de maatschappij. Sportverenigingen vallen hier ook onder en daarom mag er binnen in onze vereniging niet gerookt worden. Onder binnen wordt verstaan de bestuur/jury ruimte, de beide kantines en de rijhallen.
In deze ruimtes zijn verboden te roken markeringen aanwezig.

Het is nog wel toegestaan om te roken in de open lucht, maar niemand mag binnen hinder ondervinden van de rook.

Alcohol:
Het Hippisch Verband Putten conformeert zich aan de wetgeving met betrekking tot alcohol schenken binnen een vereniging zoals deze is opgenomen in de Drank- en Horecawet. Hierin is opgenomen dat er binnen een vereniging niet voor 14.00 uur alcohol geschonken mag worden. Tevens mogen personen onder de 16 jaar geen alcohol schenken. NOC*NSF adviseert zelfs een leeftijd van minimaal 18 jaar aan te houden voor barvrijwilligers. Binnen het Hippisch Verband Putten wordt er dus geen alcohol geschonken voor 14.00 uur en zorgen wij ervoor dat er tijdens de bardiensten altijd iemand aanwezig is die de leeftijd heeft om alcohol te mogen schenken.

Uit veiligheidsoverwegingen is er besloten om tijdens wedstrijden en evenementen alleen gebruik te maken van plastic glazen. Dit geld voor alle dranken, zowel alcoholisch als niet alcoholisch.

 

17,10,-7,45,1
1,600,60,1,1000,5000,50,800
30,100,1,50,12,30,50,1,70,12,1,10,0,1,1,5000
0,1,0,0,0,40,10,5,0,1,0,15,0,0
van-Wijncoop
Bakkerij Looijengoed
Rofianda-Agri
Marinus Jansen
Stapelhout
Struik
Guliker
van de Mheen Grondwerken
van Huenen
van Kempen
Tomassen
van de Mheen Foodservice
Garagebedrijf van Veenhuizen

Contact

Hippisch Verband Putten
Halvinkhuizerweg 78-80
3882 LA PUTTEN
Tel.: 0341-351779
info@hippischverbandputten.nl